กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดน้ำสามพันนามและซานโตรินีพาร์ค จ.เพชรบุรี


วันที่ 7 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 , 5/6 , 5/7 
ไปทัศนศึกษา ณ ตลาดน้ำสามพันนามและซานโตรินีพาร์ค จ.เพชรบุรี