กิจกรรมทัศนศึกษาพระรามราชนิเวศน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำฯ