กิจกรรมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560


วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาะฯภาษาไทย จัดกิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2560