การมอบเกียรติบัตรนักเรียน

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนี่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ไทย  สพม.10
 และการแข่งขันทักษะภาษาไทย การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561